Meddelande från ordföranden


Lite historik – Genomförda vägrenoveringar bakåt i tiden 2018 till 2010:
2018: Körnevägen med dräneringsarbeten samt Brinkvägen
2017: Bruavadsvägen, Getakroksvägen och Kråkelundsvägen
2016: Smäckens väg (västra delen), Låmmalyckan, Stubbängen och Hägghagen.
2015: Skäragubbensväg och Smäckensväg (östra delen)
2014: Tylevägen, Ryssbergavägen, Holmavägen, Sällesvägen samt Svanstigen.
2013: Tindrevägen och Hässlevägen.
2012: Södra och Norra Hovallsvägen inkl anläggning av några ledningar och brunnar.
2011: Havstensvägen med renovering ledningar och brunnar.
2010: Tokesuddevägen (asfaltering)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fyra bilder bifogas.

Bild 4332 Södra Bäckahusvägen norra delen pågående kantskärning
Bild 4338 Bjäre Entreprenad kantskärning
Bild 4340 Bombering av vägbana
Bild 4341 Justering av grusnivån