Ny rapport (augusti) från polisen i Båstad under Grannsamverkan - Polis


Med denna hemsida hoppas styrelsen att samfälligheten ska bli mer synlig för medlemmarna och att intresset för föreningen ska stärkas.

RSÄ förvaltar de mindre vägarna i området, d.v.s. de grusade vägarna som oftast är tvärvägar till de tre större asfalterade huvudvägarna. Av dessa tre förvaltas Segelstorpsvägen av en separat vägsamfällighet, Segelstorps Nya Vägsamfällighet, medan den större vägen genom Ranarpsstrandsskogen (övre delen av Tockesuddesvägen) och Ängelsbäcksvägen förvaltas av Vägverket. Många fastigheter i området tillhör därför två vägsamfälligheter vilket kan verka förvirrande för nyinflyttade. RSÄ är också anslutet till Riksförbundet Enskilda Vägar, REV.

Eftersom trafiken i området ökar för varje år blir underhållet av vägarna en allt viktigare fråga. Kraftig nederbörd blir troligen vanligare i framtiden vilket kan komma att kräva särskilda insatser. Allt större sophämtningsfordon och utryckningsfordon ställer också högre krav på framkomlighet och vändplatser än när vägarna anlades. Styrelsen har kontakt med kommunen och Vägverket för att försöka få större bidrag till underhållet.

Eftersom vårt område med tiden har utvecklats till en tätort är det viktigt att vi alla följer rekommendationerna för skötsel av vägkanter och häckar, eldning, hundtillsyn m.m. Glöm inte att anmäla ändrad fakturaadress till kassören (se Kontakt). Meddela också om du flyttar från området!